Pastisseria salada

Meló amb pernil.

Meló del temps amb pernil del paìs o ibéric.